top of page

Platform Ondernemersbelangen Zoetermeer

Het Platform heeft tot doel belangen van ondernemerssectoren in Zoetermeer te bundelen en gezamenlijk of zelfstandig onder de aandacht van de Gemeente Zoetermeer te brengen.

1600pix_20220614-XT4B9789-Edit.jpg
Activiteiten

Wat doet het Platform?

1 (3).png

Belangenbehartiging

Het Platform zet onder meer de belangenbehartiging voor de ondernemers voort zoals die destijds door de RVOZ werd ingevuld.


Het Platform werkt onafhankelijk van Netwerk Zoetermeer en is ondergebracht in een aparte juridische entiteit.


Vanuit Netwerk Zoetermeer en de verschillende ondernemerssectoren binnen de businessclub van Netwerk Zoetermeer bestaat behoefte aan gecoördineerde belangenbehartiging tussen hen en de Gemeente Zoetermeer. 


Het Platform heeft tot doel belangen van ondernemerssectoren in Zoetermeer te bundelen en gezamenlijk of zelfstandig onder de aandacht van de Gemeente Zoetermeer te brengen.

Contact met
ondernemers

De bestuursleden van het Platform zijn doorgaans aanwezig bij de Business Club events van Netwerk Zoetermeer en andere netwerkbijeenkomsten in Zoetermeer.

Het Platform houdt wanneer daartoe mogelijkheden bestaan voorafgaand aan een event een inloopspreekuur voor ondernemers.

Het Platform is per e-mail te bereiken via het contactformulier.

3 (5).png

Contact met de gemeente

Het Platform onderhoudt contact met de Gemeente Zoetermeer op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. De contacten vinden periodiek plaats.

graphic POZ site (1550 × 1080px).png
Bestuur

Wie is het Platform?

Het bestuur

HR_20220614-XT4B9823.jpg

Gerard Milo

Voorzitter

Voormalig directeur Omroep West

Bert van Vliet

Bert van Vliet

Penningmeester

BVV Consultancy & Finance

Maarten Brouwers

Maarten Brouwers

Secretaris

Hoens & Souren Advocaten

André Kamphuis foto POZ site (1).png

André Kamphuis

Bestuurslid

BAAK Management Advies

bottom of page